Online Merker Logo

Die internationale Kulturplattform

SOFIA: DAS RHEINGOLD- Кратък отзив за „Рейнско злато“ в София, 5 юли 2018 г.

Short press note on „Rhinegold” in Sofia on 5 July 2018

06.07.2018 | Oper


Copyright: Svetoslav Nikolov

Клаус Биланд

Кратък отзив за „Рейнско злато“ в София, 5 юли 2018 г.

Снощи „Пръстенът на нибелунга“ започна отново, в достойната за похвала постановка на директора на Софийската опера и балет, акад. Пламен Карталов.

Дори пет години след премиерата, тази „въвеждаща вечер“, както Рихард Вагнер нарича първата от четирите музикални драми, демонстрира огромна жизненост и новаторство. Очевидно българският екип е навлязъл много дълбоко в онова, което Вагнер има предвид в работата си над своите опери под понятието „гезамткунстверк“, цялостно произведение на изкуството. Това представление на „Рейнско злато“ показа отново положителния ефект, която Карталов постига, като разработва постановката си на „Пръстена“ на основата на т.нар. „сториборд“, при което той развива действието като следва музикалната партитура такт по такт. Това дава много впечатляващи резултати от гледна точка на пълната хармония между действието на сцената и оркестъра в оркестрината под опитната ръка на маестро Ерих Вехтер. Режисурата на героите е на първо място и това позволява свободното развитие на образите.

Още от първото представяне на пълния цикъл на „Пръстена“ поклонниците на Вагнер от чужбина неспирно се стичат в София. Този път имаме значителни делегации от Обединеното кралство, Австралия, Ирландия, САЩ, Нова Зеландия, Австрия, Германия и Русия. Дори гост от Хаваите беше забелязан, като и почитатели на операта от Швеция и Италия. Така софийският „Пръстен“ отново се превръща в международно – по-точно казано, глобално събитие. Всички с нетърпение очакват „Валкирия“ тази вечер. 


Copyright: Svetoslav Nikolov


Copyright: Svetoslav Nikolov

 

Klaus Billand

Short press note on „Rhinegold” in Sofia on 5 July 2018

Yesterday night the “Ring of the Nibelung” started once more in the laudable production of General Director of the Sofia Opera and Ballet, Acad. Plamen Kartaloff. Even some five years after its first night, this “Vorabend”, as the first of the four music dramas was called by Richard Wagner, demonstrated an enormous freshness and vividness. It appears that the Bulgarian cast has found its way very much into what Wagner understood by doing opera by the so called “Gesamtkunstwerk”, the total work of art. This “Rhinegold” showed again the positive effects achieved by Kartaloff by conceiving his “Ring” production on the basis of a so called story board whereby he develops the plot from the music score, bar to bar. This yields very impressive effects in terms of great harmony between the action on stage and the orchestra pit under the experienced hand of Maestro Erich Waechter. Personnel directing comes first and lets characters developed at ease.

Even at the fifth or so round of a complete “Ring” cycle, the international Wagner friends have not stopped from a pilgrimage to Sofia. Thus, there were significant delegations from the United Kingdom, Australia, Ireland, the USA, New Zealand, Austria, Germany and Russia. Even a visitor from Hawaii was seen as well as opera lovers from Sweden and Italy. Thus, the “Ring” in Sofia is once more an international – no, better, a global event. Everybody is looking forward to “The Valkyrie” tonight.


Copyright: Svetoslav Nikolov

Klaus Billand/Sofia

 

Diese Seite drucken